Embajada en Hungría

Interjú Claudio Giacomino úrral, az Argentin Köztársaság budapesti ügyvivöjével / Interview with H.E. Minister Claudio Giacomino, Chargé d´Affaires of the Republic Argentina to Hungary

*  Hogyan értékeli a Magyarország és Argentína közötti kapcsolatokat? – Két tény nyújtja az erős és hosszú távú kapcsolataink alapját: az államaink közötti bármilyen kon& iktus teljes hiánya, illetve a népeink közötti jóérzés. Argentínában jól kialakult, jó hírnévnek örvendő magyar közösség él, amely megőrizte anyanyelvét és kultúráját, a balettjét, az énekkarát és a magyar újságját. Ami a zenét illeti, má- jusban a Colón Színházban ötezer néző élvezte a Liszt Ferenc Kamarazenekar briliáns koncertjeit. Bue nos Airesben számos magyar étterem található, Budapesten pedig megízlelhetjük a * nom argentin marhahúst és vörösborokat. Ugyancsak nagyon megindító számomra, amikor több száz magyart látok tangót táncolni.

*  Milyen diplomáciai, gazdasági és kulturális eredményeket ért el a magyarországi kiküldetése alatt? – Csak öt hónapja érkeztem Budapestre. Mindazonáltal büszke vagyok arra, hogy jó politikai párbeszédet alakítottam ki a magyar kormány néhány tagjával. Éppen most fejeztük be a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás tárgyalásait, amely ösztönözni fogja a kétoldalú kereskedelmet és a kölcsö- nös befektetéseket. A kultúra területén nagykövetségünk közreműködött négy argentin * lm levetítésében, öt művészeti kiállítás és számos koncert megszervezésében. Október elején a világhí- rű argentin zongorista, Martha Argerich négy koncertet fog adni a Liszt Ferenc Zeneakadémián, 2014 februárjában pedig a legjobb csellósunk, Sol Gabetta lép fel a MüPában. Mindezen információ elérhető az új honlapunkon, hogy javítsuk az üzletemberekkel és általában a közönséggel való kommunikációt. (www.eungr.mrecic. gov.ar). 

*  Kérem, meséljen néhány szóban a magyarországi élmé- nyeiről. – Budapest biztonságos, tiszta és csodálatos nagyváros, ahol mű- velt emberek élnek, és gazdag kulturális lehetőségek kínálkoznak. Világszínvonalú Operát, pazar kiállítási csarnokokat és múzeumokat, elbűvölő éttermeket, otthonos kávéházakat, divatos utcákat és bűvös sarkokat lehet találni csak úgy, sétálgatás közben. Számtalan kincset lehet felfedezni mindössze egy-két órányi autóútra a fővárostól. Mindezt szüntelenül élvezem, így aztán nem bánnám, ha az itteni diplomá- ciai szolgálatom tíz évig tartana. 

                             - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -

-  “How do you evaluate the relations between Argentina and Hungary?” “Two facts provide a basis for our strong and long-term relations: the absolute lack of any con& ict between our States and the excellent good feeling between our peoples. In Argentina, there is a well established and prestigious Hungarian community which preserve their language and culture: ballet, choir, a Hungarian newspaper. As for the music, * ve thousand people enjoyed the brilliant concerts of the Ferenc Liszt Chamber Orchestra in the Colon 6 eatre in May. 6 ere are several Hungarian restaurants in Buenos Aires, and we can enjoy the good Argentine beef and red wines in Budapest. It is also greatly emotional for me to see hundreds of Hungarians dancing tango.” 

-  “What diplomatic, economic and cultural results have you achieved during your mission in Hungary?” “I arrived to Budapest just * ve months ago. Nevertheless, I am proud to have achieved a good political dialogue with some representatives of the Hungarian government. We have just completed the negotiations of an Agreement on Economic Cooperation that will encourage the bilateral trade and mutual investments. In the * eld of culture, the Embassy has cooperated with the screening of four Argentine movies, the organization of * ve art exhibitions and several concerts. At the beginning of October, the world famous Argentine pianist, Martha Argerich will give four concerts in the Liszt Academy and in February 2014 Sol Gabetta, our best cellist, will perform in MÜPA. All this information is available in our new website in order to improve the communication with businessmen and the public in general (www.eungr.mrecic.gov.ar).” 

-  “Please tell us some words about your experiences in Hungary.” “Budapest is a safe, clean and wonderful city with well educated people and rich cultural possibilities: a world class Opera, magni* cent concert halls and museums, charming restaurants, cosy cafés, stylish streets and magic corners to * nd while just taking a walk. 6 ere are lots of treasures to discover just one or two hours drive from the capital. I have never stopped to enjoy all this, so I would not mind having a ten-year posting here."